Sloga protiv Smedereva prekinula niz poraza

Komentari(0) | Autor:KK Sloga2015-02-01 19:15 Poslednja izmena:2015-02-01 19:15
Po­sle tri ve­za­na po­ra­za ko­šar­ka­ši Slo­ge ostva­ri­li su vr­lo ube­dlji­vu po­be­du. Tri­jumf „be­lih“ ni­jed­nog tre­nut­ka ni­je do­la­zio u pi­ta­nje. Slo­ga je go­sti­ma iz Sme­de­re­va u...

Ostavite komentar

Molimo vas da ukucate tekst koji se pojavljuje na slici.
Slova ne moraju biti tačne veličine.
XS
SM
MD
LG